Agenda raadsvergadering ‘De raad debatteert’ 20 mei

Op maandag 20 mei is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC van het vergadercentrum. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

  • Voorstel over de vaststelling van het beleidsplan 2019-2023 inclusief het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio
  • Voorstel over de vaststelling van de kaders voor het project ‘de 4 leeuwen’
  • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Triangeldreef 21 (Het Carillon)
  • Voorstel over de vaststelling van de notitie ‘reikwijdte en detailniveau milieu effectrapportage omgevingsvisie Etten-Leur’
  • Voorstel over de vaststelling van de nieuwe verordening ‘naamgeving en nummering (adressen)’
  • Voorstel naar aanleiding van het onderzoeksrapport Berenschot ‘Grip en sturing op Regio West-Brabant’
  • Voorstel over de aanpassing van de drempelbedragen van het inkoopbeleid
  • Voorstel over de vaststelling van het paraplubestemmingsplan ‘vergroten inhoudsmaat burgerwoningen buitengebied’

 

Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor tot en met maandag 20 mei 2019. Ook kunt u de agenda inzien in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad  (vervolgens in de kalender bij de datum 20 mei op ’Raad debatteert’ klikken).