Besluiten van b&w

  • Rechtsvorm Ambulancevoorziening
  • Plan-Milieueffectrapportage (plan-MER) omgevingsvisie - notitie 'reikwijdte en detailniveau'

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.