Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Het verbouwen  van een bestaand pand, Markt 24a / 24b
  • Het plaatsen van een inkomportaal bij de entree, Oude Kerkstraat 8
  • Het plaatsen van een veranda bij een woning, Marijkeplein 1A
  • Het huisvesten van personen, Kloosterlaan 37
  • Het plaatsen van een fietsenstalling en een portiersloge, Oude Kerkstraat, Vosdonk
  • Het vervangen van hagen rondom het bestaande kerkhof aan de Bisschopsmolenstraat
  • Het bouwen van een Passief huis, Edward Poppelaan 8

Verleende tijdelijke omgevingsvergunning

  • Het plaatsen van een tijdelijke geldkiosk, Anna van Berchemlaan 2

Verleende omgevingsvergunning

  • Het plaatsen van een hekwerk, Vondellaan 45
  • Het wijzigen van de gevelbekleding en realiseren van een nieuwe kantine, Mon Plaisir 25

Verleende vergunning

·        Gewijzigde drank-en horecavergunning Het Turfschip, Schipperstraat 2 Het betreft een wijziging van de leidinggevenden

Verleende evenementenvergunning

·        Campina Open Boerderijdag op 10 juni, Hoge Bremberg 33

Ontwerp-besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder plangebied Couperuslaan