Verkeersbesluit parkeerterrein Parklaan

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 8 mei 2019 voor bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl

Etten-Leur, 15 mei 2019