Vergadering welstandscommissie op 7 mei

Op 7 mei is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 6 mei ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 6 mei 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.