Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Peppelgaarde

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 25 april  2019

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 1 mei 2019