Besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 mei 2019

De gemeenteraad heeft besloten om:

·        De heer G.J.A.M. de Weert te benoemen als wethouder voor de CDA fractie;

·        Een burgerlid te benoemen voor de fractie van D66;

·        Het beleidsplan 2019-2023 inclusief het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio vast te stellen;

·        de kaders voor het project de 4 leeuwen vast te stellen;

·        de geheimhouding op de brief over de stand van zaken aanbesteding Nieuwe Nobelaer te bekrachtigen.

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 20 mei 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.