Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een dakkapel, Godwaldtlaan 4
 • Het plaatsen van een dakkapel, Zwartenbergseweg 23
 • Het ombouwen van de garage naar woongedeelte en het vervangen van de garagedeur naar raamkozijn, Henegouwenlaan 6
 • Het legaliseren van bestaande bijgebouwen bij een vrijstaande woning, Rijsbergseweg 58
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Schatbewaardershof 15

Verleende omgevingsvergunning

 • Het realiseren van een tandartsenpraktijk in de bestaande woning Lage Neerstraat 1
 • Het plaatsen van een veranda, Sander 30B
 • Het gebruik maken van de bestaande kantine door derden, Lage Vaartkant 25
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Liesbosweg 186
 • Het veranderen van de draagconstructie, Waldhoornlaan 67
 • Het plaatsen van een erfafscheiding, Achtersteven 94
 • Het dichtzetten van het balkon ten behoeve van het vergroten van de slaapkamer, Jacob Catslaan 11
 • Het realiseren van een winkel, carport en dakterras bij een bestaande winkel, Bisshopsmolenstraat 71
 • Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Hubertuslaan 50
 • Het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van het woonhuis, Jaagpad 55
 • Het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van het dak, hobodreef 82

Melding Uitweg

·        Het aanleggen van een tweede uitrit naar Baroniestraat 26

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

·        Het oprichten van een bijgebouw, Lage Bremberg 35

Verleende vergunning

·        Het wijzigen van de leidinggevenden voor de Drank- en Horecavergunning voor het horecabedrijf C-Cinema, Binnentuin 2

·        Het wijzigen van de leidinggevenden voor de Drank- en Horecavergunning voor het Pannekoekenhuis Grauwe Poldervoetpad 4