Ondersteuningsgroep bij Indigo

Als je door zelfdoding iemand verliest die veel voor je betekend heeft, sta je vaak verslagen en machteloos. Met anderen praten over je verlies kan moeilijk zijn: je durft zelf niet, of mensen in je omgeving vinden het moeilijk om over het gevoelige onderwerp te praten. Zelf heb je juist vaak behoefte aan steun en begrip, omdat je met zoveel vragen achterblijft. Zoals het waarom en de daarmee samenhangende gevoelens van schuld, verdriet en onmacht. In de gespreksgroep komen thema’s aan de orde die te maken hebben met zelfdoding. Vaak betreft het onderwerpen als het zoeken naar verklaringen, reacties van de omgeving, twijfel, verslagenheid, machteloosheid en ervaringen met hulpverlenende instanties.

Op 3 juni start er een ondersteuningsgroep. Er zijn minimaal 6 bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn van 16.00 – 18.00 uur aan de Teteringsedijk 11 in Breda. Wil je meer informatie of aanmelden? Dat kan via Indigo Brabant. Anna-Reina van der Sluis: a.vandersluis@indigobrabant.nl of tel. 06-10970683. Of bij Monique Mesters: m.mesters@indigobrabant.nl of tel: 06-20959114. Aanmelden kan ook via info@indigobrabant.nl.