Regelingen met Pinksteren

Stadskantoor (Gemeente Etten-Leur)

Het stadskantoor is gesloten op maandag 10 juni. Er is deze dag (Tweede Pinksterdag) ook geen avondopenstelling. Informatie van uw gemeente is natuurlijk wel 24 uur per dag beschikbaar op www.etten-leur.nl en via onze social media. Het callcenter wordt waargenomen door een extern callcenter.

Werkplein Hart van West-Brabant en Loket Elz

Beide locaties van het Werkplein Hart van West-Brabant zijn op Tweede Pinksterdag (maandag 10 juni) gesloten. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van het Werkplein op: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Loket Elz in het stadskantoor is ook gesloten op 10 juni. Ook telefonisch is loket Elz op deze dag niet bereikbaar.

Milieustraat en afvalinzameling

De Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg is gesloten op Tweede Pinksterdag. Alle bijzonderheden over de afvalinzameling staan op uw Afvalwijzer (zie www.afval3xbeter.nl).