Besluiten van b&w

  • Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp
  • Beantwoorden brief Groen Links
  • Groen schoolplein brede school De Vleer
  • Jaarverslag VAC 2018
  • Werkprogramma Werkplein Hart van West-Brabant 2019
  • Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten 2019


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.