Besluiten van b&w

 

  • Afwijkingsbesluit inhuur voor projectleiding project WIN10
  • Brief aan raad over toezegging wethouder Van Aert bij voorstel gebruiksfunctie Oderkerkpark
  • Beantwoorden raadsvragen VVD vervallen buurtbussen door coronavirus
  • Eerste voortgangsrapportage prestatieafspraken 2020 met Alwel en de HBV
  • Anterieure overeenkomst Withof partieel
  • Collegereactie vragen Coalition of the Willing
  • Beantwoording brief Leefbaar Etten-Leur over bevoorschotting Deeltaxi
  • Brief Rekenkamer West-Brabant stand van zaken rekenkameronderzoek

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.