Deeltaxi als alternatief buurtbus

Op dit moment rijden er geen buurtbussen. Sinds 19 maart is er namelijk een aangepaste dienstregeling vanwege het coronavirus. Om belangrijke voorzieningen bereikbaar te houden is er een tijdelijk alternatief. Reizigers kunnen gebruik maken van de regiotaxi. Dit kan tegen WMO-tarief (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit tarief is ongeveer gelijk aan het normale openbaarvervoertarief. Meer informatie over hoe u gebruik maakt van de deeltaxi en het tarief vindt u op: https://www.deeltaxi-westbrabant.nl/. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de buurtbussen weer gaan rijden.