Ontwerpbestemmingsplan ‘Bankenstraat 13’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 21 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bankenstraat 13’ (NL.IMRO.0777.0153BANKENSTR13-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in het informatiecentrum van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner > plannen, bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen > Bankenstraat 13. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bankenstraat 13’ heeft betrekking op de locatie Bankenstraat 13. Met dit bestemmingsplan krijgen de (voormalige) agrarische gronden een bestemming voor Wonen. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan ‘Bankenstraat 13’ een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA te Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur> bezwaar, klacht aansprakelijkheid > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 20 mei 2020