Ontwerpbestemmingsplan ‘Loon- en grondwerkbedrijf De Regt’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 21 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Loon- en grondwerkbedrijf De Regt’ (NL.IMRO.0777.0151LGWBDEREGT-2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in het informatiecentrum van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner > plannen, bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen > Loon- en grondwerkbedrijf De Regt. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de locaties Attelakenseweg 10B, Hanekinderstraat 41 en Donkerstraat 33. Met het bestemmingsplan worden de volgende ontwikkelingen mogelijk gemaakt:

-      Attelakenseweg 10B: het bestaande loon- en grondwerkbedrijf wordt uitgebreid zonder nieuwe bouwmogelijkheden toe te staan;

-      Hanekinderstraat 41: binnen de bedrijfsgebouwen van het bestaande agrarische bedrijf wordt de opslag en stalling ten behoeve van een loon- en grondwerkbedrijf toegestaan;

-      Donkerstraat 33: het bestaande loon- en grondwerkbedrijf wordt opgeheven en vervangen door de bestemming wonen.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan ‘Loon- en grondwerkbedrijf De Regt’ een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA te Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur> bezwaar, klacht aansprakelijkheid > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 20 mei 2020