Ontwerpbestemmingsplan Withof Complex, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de periode 21 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 het ontwerpbestemmingsplan Withof Complex (NL.IMRO.0777.0150WITHOFCOMPLEX -2001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner → Plannen, bouwen en verbouwen → Bestemmingsplannen → Withof Complex. Daarnaast zijn het ontwerpbestemmingsplan Withof Complex en de onderzoeken raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan Withof Complex heeft betrekking op de gronden gelegen tussen Bisschopsmolenstraat 162 en 166 en achter de woningen Bisschopsmolenstraat 166 tot en met 174. Dit ontwerp maakt het mogelijk om in het gebied 85 appartementen te bouwen met de daarbij behorende voorzieningen zoals groen en parkeren. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk over het ontwerpbestemmingsplan Withof Complex een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur> bezwaar, klacht aansprakelijkheid > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 20 mei 2020