Ontwerpwelstandscriteria locatie Withof Complex, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan de algemene inspraakverordening Etten-Leur bekend dat gedurende de periode 21 mei 2020 tot en met 1 juli 2020 de ontwerpwelstandscriteria voor de appartementen in het plangebied Withof Complex voor iedereen ter inzage liggen in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner > alle onderwerpen > plannen, bouwen en verbouwen > bestemmingsplannen → Withof Complex. Deze criteria zijn het toetsingskader voor de welstandscommissie bij de beoordeling van de bouwplannen aan redelijke eisen van welstand. Gedurende de periode van ter inzage ligging kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen over deze ontwerpwelstandscriteria bij de gemeenteraad van Etten-Leur, postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De zienswijze kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur > bezwaar, klacht aansprakelijkheid > zienswijze indienen).                                                                                                              

Etten-Leur, 20 mei 2020