Verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer Peellandhof gedeelte tussen huisnummers 78 en 86

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 14 mei 2020 het

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 20 mei 2020