Besluiten van b&w

 

  • Lokaal sportakkoord Etten-Leur inclusief projectenbundel
  • Vaststellen Parkeerverordening 2020
  • Voorlopig inrichtingsplan Openbare verlichting in het buitengebied
  • Actualisatie Speelplan Banakker
  • Reactie op brief MR van KBS de Hofstee
  • Resultaten 5 jaar jeugdzorg in WBW
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.