Openingstijden met Pinksteren

Stadskantoor
Het stadskantoor is gesloten op maandag 1 juni. Informatie van uw gemeente is natuurlijk wel 24 uur per dag beschikbaar op www.etten-leur.nl en via onze social media. Het callcenter wordt waargenomen door een extern callcenter.

Werkplein Hart van West-Brabant en Loket Elz
Beide locaties van het Werkplein Hart van West-Brabant zijn op Tweede Pinksterdag (maandag 1 juni) gesloten. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van het Werkplein op: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Loket Elz in het stadskantoor is ook gesloten op 1 juni. Ook telefonisch is loket Elz op deze dag niet bereikbaar.

Milieustraat en afvalinzameling
De Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg is gesloten op Tweede Pinksterdag. Alle bijzonderheden over de afvalinzameling staan op uw Afvalwijzer (zie mijnafvalwijzer.nl).