Besluiten van B&W van 4 mei

 • Groene Daken Subsidie 2023
 • Voorstel besteding extra budget Surplus
 • Begrotingswijziging 2023-1 VRMWB
 • Meerjaren beleidsstukken 2023-2027 Veiligheidsregio
 • Afwijkingsbesluit inhuur trainee functioneel beheer
 • Ontwikkelstrategie SRBT en Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant
 • Opdracht inschakelen bureau voor opstellen Woonzorgvisie
 • Principeverzoek functiewijziging Haansberg
 • Projectopdracht Samen Gezond Leven Etten-Leur
   

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.