Dodenherdenking

Het programma voor Dodenherdenking startte op 4 mei met een plechtigheid bij de herdenkingsplaquette aan de Van Gogh Kerk. In Etten-Leur-Noord begon de herdenking in het Trouwkerkje. Een stille tocht voerde naar het gedenkteken in het Heerma van Vossplantsoen. Waarnemend burgemeester Mark Verheijen hield daar een toespraak. De toespraak staat op www.etten-leur.nl bij Bestuur > College van B&W. Na de kransleggingen verzorgde Harmonie Constantia het Taptoe Signaal, gevolgd door twee minuten stilte. Iedereen kon bloemen bij het monument neerleggen.