Openingstijden stadskantoor en milieustraat op Hemelvaartsdag en Pinksteren

Het stadskantoor
Op donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag) is het stadskantoor dicht. Het callcenter wordt waargenomen door een extern callcenter. U kunt op andere werkdagen, op afspraak via telefoonnummer 14076, terecht in het Stadskantoor.

Werkplein Hart van West-Brabant en Loket Elz
De twee locaties van het Werkplein Hart van West-Brabant en het Wmo-loket Elz zijn op dezelfde momenten gesloten als het stadskantoor, zoals hierboven vermeld. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van het Werkplein op: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Op de overige werkdagen kunt u alleen telefonisch terecht bij Loket Elz via (076) 50 24025. Vragen kunt u ook stellen via het e-mailadres elz@etten-leur.nl.

Milieustraat gesloten        
Op donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag) is de Milieustraat Vosdonk, aan de Verschuurweg, gesloten. Voor meer informatie over de afvalinzameling kijkt u in de Afval3xBeter-app of op www.afval3xbeter.nl.