Besluiten van B&W van 11 mei

  • Nederlands Jeugd Ontbijt
  • Jaarverslag klachten 2022
  • Vervangen applicatie automatisch verhuursysteem binnensportaccommodaties
  • Informatieve brief aan gemeenteraad over welstandtoetsing bij dakkapellen
  • Collegevoorstel Voorzieningenwijzer
  • Geactualiseerde criteria Mantelzorg Etten-Leur

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.