Uitnodiging raadsbijeenkomst over een Asielszoekerscentrum (AZC) op 5 juni

Wat is belangrijk bij een locatie voor een Asielzoekerscentrum (AZC)?
Het aantal asielzoekers in Nederland stijgt. Etten-Leur moet, net als alle andere gemeenten in de regio, ook een aantal asielzoekers opvangen. Dat gaat op dit moment om 161 mensen. De gemeenteraad besloot op 27 maart dat er uiterlijk op 1 januari 2025 een locatie is om dat te doen.

De raad luistert op 5 juni
De gemeente kijkt eerst naar wat belangrijk is voor zo’n locatie. Daarvoor stelt de gemeente belangrijke punten op, de criteria. Daarna wordt een locatie gezocht die daaraan voldoet. Het college doet alvast een voorstel voor criteria. De gemeenteraad wil op 5 juni graag horen wat u van dit voorstel vindt. Op basis van uw mening kan de raad dan de criteria aanpassen. U bent daarom van harte welkom bij “De raad luistert” op 5 juni om 19.30 uur, locatie volgt. U kunt zich alvast aanmelden via griffie@etten-leur.nl of bel naar 076 502 4479.

Op 27 mei 2023 staat het voorstel voor de criteria op de website van de gemeenteraad: www.ettenleur.bestuurlijkeinformatie.nl. U vindt ze bij de vergadering van 5 juni. U ziet dan ook waar de vergadering plaatsvindt. Als u zich heeft aangemeld, sturen wij de conceptcriteria ook via e-mail naar u toe.