Besluiten van B&W van 18 mei

  • Startdocument Centrumvisie en proces vormgeving
  • Voortgang woningbouw Schoenmakershoek Oost
  • Raadsinformatiebrief herinrichting begane grond
  • Invullen vacatures Commissie Ombudsman
  • Jaarverslag Commissie voor de bezwaarschriften
  • Afwijkingsbesluit aanbesteding HWA riolering Grauwe Polder-Roosendaalseweg
  • Vaststellen definitief ontwerp woonrijp maken Van ’t Hoffstraat
  • Ontwerp tijdelijke woonbuurt Haansberg en rotonde Kattestraat
  • Uitvoering constructietaken vanaf 1 april 2023

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.