Vergadering welstandscommissie op 30 mei 2023

Op 30 mei 2023 is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. Dat wil zeggen dat er toehoorders bij de Welstandscommissies aanwezig mogen zijn. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 26 mei 2023 ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 26 mei 2023 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.