Verkeersbesluiten Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 16 mei 2023 de volgende verkeersbesluiten hebben genomen: Aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Roosendaalseweg. En het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Rijsdijk en Beiaard. Deze verkeersbesluiten zijn te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking ter inzage.

 

Etten-Leur, 24 mei 2023