Agenda van de raadsvergadering “de raad debatteert” op 8 mei 2023

Op maandag 8 mei is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in de Publiekshal van het Stadskantoor. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur in de Publiekshal informeel van gedachte wisselen met de raadsleden. De vergadering begint om 19.30 uur en kunt u volgen vanaf de publieke tribune. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
 

 • Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening
 • Startnotitie locatie opvang asielzoekers
 • Startnotitie Groenplan
 • Startnotitie woon zorg visie
 • Startnotitie Centrumvisie
 • Startnotitie beleidsnota maatschappelijke accommodaties
 • Beheer- en investeringsplan verkeersregelinstallaties
 • Raadsbrief voortgang en bijstelling startnotitie herontwikkeling Stationsplein 3
 • Raadsbrief verkoop Van Goghkerk

 

In de aansluitende raadsvergadering komen naast de bovenstaande voorstellen waarover positief is geadviseerd, de volgende voorstellen aan de orde:

 • Toelating raadslid CDA (mevr. C. Bierkens)
 • Verlengen tijdelijk verlof raadslid mevr. K. van Drongelen en verlenging vervanging door dhr. C. Marijnissen
 • Aanwijzen rapporteurs BWB
 • Invulling vacature lid rekenkamer
   

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.raadsinformatie.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 8 mei. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 8 mei 2023 op ‘Raad Debatteert’).