Besluiten van B&W van 28 april

  • Startnotitie Woonzorgvisie
  • Raadsbrief en conceptbrief aan Heemkundekring inzake voorgenomen verkoop BVC
  • Voortgang SRBT (verstedelijkingsopgaven
  • Raadsbrief afhandeling motie begroting 2023 inzake de Belastingsamenwerking West-Brabant
  • Startnotitie Beleidsnota Maatschappelijke Accommodaties
  • Verkoop bedrijfsperceel Patagonweg

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.