Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 25 april 2023 het volgende verkeersbesluit hebben genomen: het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Kerkstraat en de Tuinstraat. Deze verkeersbesluiten zijn te vinden op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking ter inzage.

Etten-Leur, 3 mei 2023