Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2018

De gemeenteraad heeft besloten om:

  • De begroting 2019 vast te stellen;
  • De belastingverordeningen 2019 vast te stellen;
  • De kaders voor de gebiedsontwikkeling van het Van Bergenpark vast te stellen;
  • De notitie en verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Etten-Leur vast te stellen;
  • Een motie aan te nemen om de gemeente Etten-Leur toe te voegen aan de lijst van Kinderpardon-gemeenten.

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 12 november 2018 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.