Besluiten van b&w

  • Opstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting
  • Dekking kosten aanpassingen parkeergarage
    Het college besluit om ten behoeve van het beheer aanpassingen uit te voeren in de parkeergarage. Dit omvat bijvoorbeeld het vervangen van de PIN terminals, de managementcomputer en de abonnementspassen in de parkeergarage.

    De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.