Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Korte Brugstraat

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 20 november 2018

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt  gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden op www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur,  28 november 2018