Wijkspreekuren Grient & Sanderbanken

Je bent welkom met jouw vragen, wensen en ideeën over wonen, veiligheid en leefbaarheid in Grient & Sanderbanken tijdens het wijkspreekuur. De wijkagent Sjoerd Vink, Alwel, wijkwerker van Surplus Welzijn, Linda Deckers, en gemeentelijk wijkmanager Jessica van Sluijs zijn er. Kom je alleen voor een kopje koffie? Ook dan ben je van harte welkom.

Waar bent u welkom?

We organiseren dit altijd op dinsdag, 1 x in de maand, in de Wijkhuiskamer in de Brede School D’n Overkant aan de Edward Poppelaan 18. We zien je graag van 11.00 – 12.00 uur op 4 december en 8 januari.