Agenda van de raadsvergadering “De raad besluit” op 12 november 2018

Op maandag 12 november is er ’s avonds vanaf 17.00 uur een openbare raadsvergadering. Daarvoor kunt u van 16.30 uur tot 17.00 uur informeel van gedachten wisselen met de raads- en burgerleden in de Schonckzaal van het vergadercentrum. De vergadering wordt gehouden in de Van Goghkerk. Omstreeks 18.30 uur kan van een eenvoudige maaltijd gebruik worden gemaakt.                                                                                                                    Op de agenda voor die raadsvergadering staan de volgende onderwerpen:

  • Voorstel over de vaststelling van de begroting 2019
  • Voorstel over de vaststelling van de belastingverordeningen 2019
  • Voorstel over de kaders voor de gebiedsontwikkeling van het Van Bergenpark
  • Voorstel over de vaststelling van de notitie en verordeningen doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Etten-Leur
  • Mogelijkheid tot het indienen van moties vreemd aan de orde van de dag

 

Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor tot en met maandag 12 november. Ook kunt u de agenda inzien in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4.

De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad  (vervolgens in de kalender bij de datum 12 november op ’raad besluit’ klikken).