Besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 oktober 2018

De gemeenteraad heeft besloten om

  • wethouder Paantjens ontheffing te verlenen van de woonplaatsvereiste voor de duur van de vervanging;
  • een “verklaring van geen bedenkingen” voor verbetering van regionale keringen deelgebied Midden te verstrekken;
  • de Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 2018 vast te stellen;
  • de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Bollenstraat 6 vast te stellen;
  • de derde begrotingswijziging ICT West-Brabant-West vast te stellen;
  • het voorstel over de benoeming van de 2e plv griffier vast te stellen;
  • het voorstel over het project Nieuwe Nobelaer vast te stellen;
  • de Verordening Blijverslening Etten-Leur en Verordening Verzilverlening Etten-Leur vast te stellen.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 30  oktober 2018 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.