Gladheidbestrijding 2018-2019

Tijdens de winterperiode wordt in de gemeente Etten-Leur de gladheid door bevriezing, sneeuw of ijzel, op verschillende wegen en fietspaden preventief aangepakt. Dit gebeurt door middel van natzout strooien. Ook de routes van het openbaar vervoer (busroutes etc.) worden dan gestrooid. Deze periode loopt van 1 november 2018 tot 1 april 2019. Voorbeelden van wegen: Beiaard, Parklaan, Rijsdijk, Schoonhout en Zundersteweg. Voorbeelden van fietspaden zijn: Beiaard, Couperuslaan, Lage Neerstraat, Olympiade en Stuiverpad.

 

Volledige routes

De plattegrond met bijlage waarop de volledige routes staan aangegeven is in te zien in het stadskantoor. Bovendien is dit bericht, inclusief de plattegrond waarop de straten staan aangegeven waar bij gladheid gestrooid wordt, geplaatst op www.etten-leur.nl bij Inwoner > Alle onderwerpen > Parkeren, verkeer en vervoer.

 

Rijks- en Provinciale wegen

Binnen de gebiedsgrens van Etten-Leur worden de autosnelweg (A58) en provinciale wegen      (Hoevenseweg, Rijsbergseweg, Vosdonk, Vossendaal en Zevenbergseweg) door Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant gestrooid.

 

Zoutkist

Alleen gemeentelijke openbare gebouwen, zoals het Stadskantoor, worden voorzien van een zoutkist. Niet-commerciële organisaties als seniorencomplexen, scholen en wijkgebouwen, kunnen dit winterseizoen tegen een vergoeding van € 200,- een zoutkist in bruikleen nemen. Het extra navullen kost € 150,- per keer. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het telefoonnummer 14076.