Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Het wijzigen gevel aan de voorzijde van de woning, Beatrixpark 37
  • Het tijdelijk plaatsen van woonunits gedurende de verbouwing van een bestaande vrijstaande woning, Sander 23

Verleende Omgevingsvergunning

  • Het verbouwen van een bestaand pand (na brandschade), Vosdonk 23
  • Het bouwen van een woning, Baroniestraat K22 ongenummerd
  • Het legaliseren van de uitbreiding van de entree, Pianohof 64

Verlening beslistermijn Omgevingsvergunning

  • Het oprichten van een bedrijfspand, Hoevenseweg 39D
  • Het tijdelijk plaatsen van een 4-tal woonunits gedurende de bouw van de woning, Sander 55
  • Het tijdelijk plaatsen van woonunits gedurende de verbouwing van een bestaande vrijstaande woning, Sander 23

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

  • Het veranderen van de inrichting, Lochtsepad 1

Verleende vergunning

  • Verleende horeca-exploitatievergunning en drank- en horecavergunning, Bisschopsmolenstraat 62A voor de exploitatie van een bistro met terras

Verordening Clientenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant

Verordening Blijverslening

Verordening Verzilverlening

Aanwijzingsbesluit toezichthouder BRP