Handhaving fout parkeren in straten De Streek

Op dit moment zijn de werkzaamheden in nieuwbouwwijk De Streek nog in volle gang. Een aantal straten uit de eerste fasen van dit project zijn al klaar. Daar zijn bijvoorbeeld ook parkeerplaatsen aangelegd. Toch wordt in deze straten nu nog vaak fout geparkeerd. Om dit soort overlast voor de bewoners van de streek zo veel mogelijk te voorkomen, gaat de gemeente Etten-Leur hierop controleren. De BOA’s gaan hierop handhaven. Het gaat om de volgende straten: Streek 2 t/m 30, Meijerijstraat, Langstraat 1 t/m 33 incl. parkeerterrein, Maaslandsingel 2 t/m 36.

Om aan de nieuwe situatie te wennen, krijgen fout geparkeerde voertuigen de komende twee weken natuurlijk eerst een waarschuwing. Een tweede waarschuwing leidt wel tot een bekeuring.
Vanaf 1 december 2018 bekeuren de BOA’s alle fout geparkeerde voertuigen in de genoemde straten. De auto’s veroorzaken namelijk overlast of soms zelfs gevaarlijke situaties voor de inwoners van De Streek.