Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 8 november 2018 de volgende verkeersbesluiten hebben genomen: Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Kloosterlaan en parkeer- en keerverbod aan de Hermelijnweg. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur,  14 november 2018