Werkzaamheden Leur-Oost bijna afgerond

De afgelopen maanden is er in Leur Oost flink aan de weg getimmerd. De Kloosterlaan, de Van Het Hoffstraat en enkele daarbij gelegen straten zijn flink opgeknapt. Op 16 oktober vorig jaar startte de werkzaamheden door aannemer M.J. Oomen uit Sprundel. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken werd het werk gefaseerd uitgevoerd. Het werk heeft, als het klaar is, ongeveer 14 maanden geduurd. De Nutsbedrijven vernieuwden binnen het projectgebied meteen de nodige kabels en leidingen.

Enkele cijfers en feitjes
Er is bijna 2,5 kilometer nieuw beton riool aangebracht. Aan PVC buis is ongeveer 5,5 km in de grond in verwerkt. Aan trottoirtegels en rijbaanverharding is ongeveer 20.000 m2 vernieuwd of herbestraat. Deze hoeveelheid staat ongeveer gelijk aan de oppervlakte van drie voetbalvelden! Met dit soort hoeveelheden is het dus niet zo vreemd dat het project ruim een jaar heeft geduurd.

Iets eerder klaar
Een zeer warme, droge zomer en een natte periode in het begin van het jaar hebben de voortgang iets vertraagd. Maar de werkzaamheden zijn toch enkele weken eerder klaar dan de overeengekomen einddatum.

De app Leur-Oost
De bewoners nabij het werk en geïnteresseerden zijn tijdens de uitvoering doorlopend via een app up to date gehouden over de voortgang. Deze app is door bijna 1000 mensen gedownload en kan binnenkort dus weer van de mobieltjes verwijderd worden. De aannemer laat via deze app weten dat ze verwachten dat de Kloosterlaan na vrijdag 16 november weer open is voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute Liesbosweg - Plantijnlaan - Concordialaan komt dan te vervallen. Op een paar locaties zal ten slotte enkele dagen nog beperkt gewerkt worden zonder noemenswaardige overlast.