Agenda van de raadsvergadering ‘de raad luistert’ van 18 november

Op maandag 18 november is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in kamer 1.04 ABC van het vergadercentrum, Markt 1, Etten-Leur. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

 

  • Presentatie door de Rekenkamercommissie West-Brabant, gericht op het voorstel over databeveiliging naar aanleiding van een onderzoek door de Rekenkamercommissie W-Br
  • Voorstel over de vaststelling van:
  1. Geurgebiedsvisie geurhinder en veehouderij;
  2. Verordening Wet geurhinder en veehouderij gemeente Etten-Leur;
  3. Plan voor afbouw van de wijk Schoenmakershoek;
  4. Een herziene exploitatieopzet voor Schoenmakershoek Oost
  • Voorstel over de vaststelling van de eerste wijziging Winkeltijdenverordening 2017
  • Toelichting op de invulling van het plangebied Spoorzone Juvenaat

 

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!

Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan zodra de vergadering begint. De volledige agenda van de raadsvergadering staat op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender bij de datum 18 november op ‘Raad Luistert’ klikken).