Besluiten van b&w

 • Oranjemarkt
 • Geurverordening en afbouw Schoenmakershoek
 • Eerste wijziging Winkeltijdenverordening 2017
 • Aanpak fase 2 'Samen maken we Etten-Leur'
 • Voortgang uitvoering project Jeugd en Politiek
 • Antwoordbrief toezegging aanleg minibossen
 • Ontwikkelingen project verwijdering asbestdaken
 • Antwoordbrief toezegging Westpolderplas
 • Beantwoording vragen seniorenraad over programma en eisen nieuwbouw voor ouderen
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning Etten-Leur 2020
 • Vaststellen Preventie- en handhavingsplan Alcohol Etten-Leur 2020
 • Toezegging aan de gemeenteraad over ondertunneling Ambachtlaan

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.