Besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 en 5 november 2019

De gemeenteraad heeft besloten om:

  • De begroting 2020 vast te stellen
  • De belastingverordeningen 2020 vast te stellen
  • De herziening van de grondexploitaties vast te stellen
  • De onderhandelingen over de verkoop van de Van Goghkerk voort te zetten.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 4 en 5 november 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.