Gladheidbestrijding 2019-2020

Tijdens de winterperiode pakken we de gladheid preventief aan. Op verschillende wegen en fietspaden die door bevriezing, sneeuw of ijzel glad kunnen worden strooien we preventief met natzout. Ook de routes van het openbaar vervoer (bus routes bijvoorbeeld) strooien we dan. De periode loopt van 1 november 2019 tot 1 april 2020. Voorbeelden van wegen zijn: Beiaard, Parklaan, Rijsdijk, Schoonhout en Zundersteweg. Voorbeelden van fietspaden zijn: Beiaard, Couperuslaan, Lage Neerstraat, Olympiade en Stuiverpad.

 

Volledige routes

De plattegrond met bijlagen waarop de volledige routes staan, kunt u inzien in het stadskantoor. Deze informatie, inclusief de plattegrond waarop de straten staan aangegeven waar we bij gladheid strooien, staat ook op de gemeentelijke website bij Inwoner > Parkeren en verkeer > gladheidbestrijding.

 

Rijks- en Provinciale wegen

Binnen de gebiedsgrens van Etten-Leur strooit Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Brabant de autosnelweg (A58) en de provinciale wegen (Hoevenseweg, Rijsbergseweg, Vosdonk, Vossendaal en Zevenbergseweg).

 

Zoutkist

Gemeentelijke openbare gebouwen, zoals bijvoorbeeld het Stadskantoor, krijgen een zoutkist. Voor organisaties die niet commercieel zijn, zoals bijvoorbeeld seniorencomplexen, scholen en wijkgebouwen, kan dit winterseizoen een zoutkist in bruikleen worden genomen. Dit kan tegen een vergoeding van €200,-  Het extra navullen kost € 150,- per keer.  Wilt u gebruik maken van een zoutkist? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14076.