Vergadering welstandscommissie op 19 november

Op 19 november is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 18 november ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 18 november 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.