Verkeersbesluit fiets/bromfietspad aansluiting Bolwerk-Nijverheidsweg

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 7 november 2019 voor bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur, 13 november 2019