Agenda van de raadsvergadering ‘De raad debatteert’ op 2 december

Op maandag 2 december is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC van het vergadercentrum. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

 • Voorstel over de vaststelling van:
 1. Geurgebiedsvisie geurhinder en veehouderij;
 2. Verordening Wet geurhinder en veehouderij gemeente Etten-Leur;
 3. Plan voor afbouw van de wijk Schoenmakershoek;
 4. Een herziene exploitatieopzet voor Schoenmakershoek Oost
 • Voorstel over de vaststelling van de eerste wijziging Winkeltijdenverordening 2017
 • Voorstel over de vaststelling van de verordening WMO
 • Voorstel over de vaststelling van de verordening afvalstoffenheffing 2020 en de verordening reinigingsrecht 2020
 • Procesvoorstel over alternatieven voor een multifunctionele raadzaal
 • Voorstel over de wijziging van diverse gemeenschappelijke regelingen en aansluiting bij de werkgeversvereniging
 • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan  Stationsplein 21-25
 • Voorstel over de vaststelling van het preventie- en handhavingsplan Drank en Horecawet
 • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Lage Donk 45

 

Opgelet: U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!

Op de pagina https://etten-leur.notubiz.nl/ komt de knop Live te staan.

Zodra de vergadering begint is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor tot en met maandag 2 december 2019. Ook kunt u de agenda inzien in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4.

De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad (vervolgens in de kalender bij de datum 2 december op ’Raad debatteert’ klikken).