Besluiten van b&w

 

  • Procesvoorstel raad alternatieven multifunctionele raadszaal
  • Straatnaamgeving
  • Wmo toezicht 2020
  • Evaluatie Participatienetwerk Sociaal Domein
  • DVO ondersteunende diensten jeugdzorgregio WBW 2020

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.